Daniel Ewald, landscape architect MNLA

LAA341 – Midtveis

LAA341-midtveis-ewald-strandhagen_Page_37

Torsdag var midtveisgjennomgang av kurset LAA341 – Landskapet og stedet som sosial arena. Vi presenterte våre tanker rundt byutvikling på Espern i Hamar, med forslag til masterplan og delområder for detaljprosjektering.

LAA341-midtveis-ewald-strandhagen_Page_10
Som nevnt tidligere er det en rekke føringer for området – både regulerte bygningshøyder, fredede bygninger, forholdet til Åkersvika naturreservat, “mjøsgløtt” (siktakser i nord-sydlig retning) og en planlagt forbindende strandpromenade. Vi bestemte oss tidlig for å utvikle bygningsstrukturen i henhold til eksisterende retninger og strukturer i byen – for oss er det naturlig i et historisk perspektiv, men ikke minst også for å få en økt lesbarhet i byveven mot øst, heller enn å øke det fragmenterte uttrykket. Samtidig foreslår vi å plassere en skole her, da det vil bli en markant befolkningsvekst i området, og nærmeste barne- og ungdomsskole er henholdsvis 1,7 og 2,2 kilometer unna.

LAA341-midtveis-ewald-strandhagen_Page_17

LAA341-midtveis-ewald-strandhagen_Page_27
Vi ønsker å stramme opp fyllingskanten som er dagens strandsone, og åpne for terrenginngrep der det skjæres inn diker for å skape varierende møter med vannet. Massene som tas ut benyttes for å bygge opp voller og terrenget i strandsonen, som vil fungere både som flomsikring og skape lune mikroklimatiske forhold på stedet.

LAA341-midtveis-ewald-strandhagen_Page_36
Vi har plassert bygningsmassen i høyeste tillatte høyde i henhold til reguleringsplan (6 etg) nærmest jernbaneområdet med en nedtrapping mot Mjøsa.

LAA341-midtveis-ewald-strandhagen_Page_41
Perspektiv av tenkt situasjon på overordnet nivå. Regulert bru fra krysset Brugata x Stangeveien er skissert. Vi ser også et klassisk bytorg nord for bygget som huser Espern aktivitetspark (syd på stedet), en kvadraturstruktur og romslige fellesarealer. Skolegården som befinner seg ved broen (til høyre i bildet) vil kunne huse kulturaktiviter – kanskje dette er en ypperlig alternativ lokasjon for Under Brua-festivalen?

LAA341-midtveis-ewald-strandhagen_Page_48
I ukene fremover skal vi bestemme områder for detaljprosjektering. Selv ser jeg for meg å jobbe med strandpromenaden og byrommene som vil oppstå i møtet med bebyggelsen vi har planlagt. En promenade som vil gå i ulike høyder; den øvre beregnet for et raskere tempo og syklende, lagt i retninger inn og ut langs Mjøskanten. Den nedre blir mer fast og robust, med direkte kontakt med vannet. Samtidig ser vi for oss sammenflettinger av promenadene punktvis langs traséen, hvilket vil skape dynamikk og spenning.

Filed under: Illustrations, Presentations, , , ,

3 Responses

 1. Tom Kristian Berger says:

  6 etasjer? Altfor lavt. Stedvis høyere utnyttelse ville gi plass til flere mennesker. Og lille Hamar trenger flere mennesker for å bli en levende by 😉

  • Daniel Ewald says:

   Heldigvis mulighet for justeringer etter midtveis også 😉 et av bildene du sendte minner jo mye om vår struktur minus høyhuset, så det er ikke vanskelig å få til!

 2. Thomas B. Hansen says:

  Ser bra ut! Ittno som er bedre enn en go’ Mjøsgløtt!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Magasinet KOTE
BIM for landskap

Calendar

November 2013
M T W T F S S
« Oct   Jan »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
%d bloggers like this: